App Description

Chương trình tính tiền điện dựa trên chỉ số cũ và mới của công tơ điện với mức giá điện mới nhất được áp dụng trên toàn quốc.
- Điện sinh hoạt
- Điện kinh doanh sản xuất
- Điện kinh doanh dịch vụ
- Điện CQHCSN
- Điện 3 giá
Áp dụng mức giá điện tháng 4-2019

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Tinh Tien Dien 2019 screenshot 1 Tinh Tien Dien 2019 screenshot 2

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Tinh Tien Dien 2019 screenshot 3

App Changes

  • September 11, 2019 Initial release