What's New

Apple đã cập nhật app này để có thể sử dụng chứng chỉ đăng nhập mới nhất của Apple.

App Description

Phần mềm Tiếng Việt lớp 2 được thực hiện theo sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phần mềm hoàn toàn miễn phí giúp hỗ trợ học tập cho học sinh lớp 2, giúp bé nghe trước và hiểu thêm các bài đọc trong sách.

Chức năng:
• Hiển thị nội dung của các bài tập đọc, kể chuyện trong sách.
• Bấm vào hình bé sẽ nghe được phần đọc của bài.

Phần mềm chỉ hỗ trợ học tập và không thể thay thế hoàn toàn sách giáo khoa.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Tieng Viet 2 screenshot 1 Tieng Viet 2 screenshot 2

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Tieng Viet 2 screenshot 3 Tieng Viet 2 screenshot 4

App Changes

  • March 15, 2017 Initial release