What's New

More functions were added:
- Added Grammar section
- Added Tenses section
- Added Vocabulary section

App Description

Phần mềm Tiếng Anh Lớp 11 - English 11 mô phỏng toàn bộ các bài nghe theo sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 11 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Mỗi bài học chứa các bài đọc, nghe, từ vựng và lời thoại cho các phần Reading và Listening.
- Phần mềm có thể sử dụng offline khi không có mạng internet.
- Học sinh có thể nghe và học từng bài dễ dàng.
- Giáo viên có thể sử dụng phần mềm trên điện thoại, máy tính bảng để trực tiếp giảng dạy tại lớp.
- Mỗi bài, mỗi phần có hình ảnh hiển thị cùng audio minh họa.
- Bấm vào hình bạn sẽ nghe được nội dung của bài học.
- Các từ vựng mới trong mỗi bài cũng được đưa vào, giúp học sinh học và ôn bài tốt hơn.
- Cho phép tìm kiếm bài học nhanh chóng, dễ dàng.

Thông tin sản xuất:
• Phần mềm phát triển bởi [email protected]
• Phần mềm chỉ hỗ trợ học tập và không có giá trị thay thế sách giáo khoa.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Tieng Anh Lop 11 - English 11 screenshot 1 Tieng Anh Lop 11 - English 11 screenshot 2 Tieng Anh Lop 11 - English 11 screenshot 3 Tieng Anh Lop 11 - English 11 screenshot 4 Tieng Anh Lop 11 - English 11 screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Tieng Anh Lop 11 - English 11 screenshot 6 Tieng Anh Lop 11 - English 11 screenshot 7 Tieng Anh Lop 11 - English 11 screenshot 8 Tieng Anh Lop 11 - English 11 screenshot 9 Tieng Anh Lop 11 - English 11 screenshot 10

App Changes

  • May 07, 2016 Initial release
  • July 15, 2020 New version 2
  • July 15, 2020 Price decrease: $0.99 -> FREE!