App Description

Escuela del deporte. Educar a través del deporte.
Eskolako kirola eskola-umeek nahitaezko eskola aldiaeran baina eskola orduetatik kanpo egiten duten kirol jarduera da. Eskola kiroleko egitasmoak eta programak ondoko ezaugarriak ditu:
Kirol anitzeko izaera du.
Ez dago soilik lehiaketara bideratuta.
Kirol jarduna sustatzen da ikasle bakoitzaren borondatearen, gaitasun fisikoaren eta adinaren arabera.
2015-2016 ikasturteko programa 2006 eta 2009 bitarteko urteetan jaiotako haurrei bideratuta dago.
Balore hauek sustatuko ditugu:
Neska-mtilen heziketa integrala osatu.
Gizartean onarturiko balio positiboak transmititu.
Etorkizunean kirola egiten jarraitzea ziurtatu.
Aukera beredintasuna zein neska eta mutilen arteko berdintasuna bermatu.
Kirolean eta euskararen erabilera bermatu.

Los niños de la escuela de deporte escolar realizan una actividad deportiva fuera del horario escolar. Proyectos y programas deportivos de la escuela con las siguientes características :
La naturaleza multi-propósito de este deporte.
No se centra exclusivamente en la competencia.
Cada estudiante será promovido actividades deportivas, habilidades físicas y la edad.
2015-2016 curso académico , el programa está dirigido a los niños nacidos en los años entre 2006 y 2009 .
Promovemos estos valores :
Niñ@s completan una formación integral .
Transmitir valores positivos aceptados por la sociedad.
En el futuro, aseguramos que sigan en el deporte .
Beredintasuna que garantizan la igualdad de oportunidades para niños y niñas .
Deporte y asegurar el uso de la lengua vasca .

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Irungo Eskola Kirola screenshot 1 Irungo Eskola Kirola screenshot 2 Irungo Eskola Kirola screenshot 3 Irungo Eskola Kirola screenshot 4 Irungo Eskola Kirola screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Irungo Eskola Kirola screenshot 6 Irungo Eskola Kirola screenshot 7 Irungo Eskola Kirola screenshot 8 Irungo Eskola Kirola screenshot 9 Irungo Eskola Kirola screenshot 10

App Changes

  • January 09, 2016 Initial release