What's New

Actualización de contenido y screenshots

App Description

App útil per a les famílies amb fills que estudien a l'escola, per a mestres i personal de l'escola o per a tothom qui ens vulgui conèixer i/o seguir. Des de sempre la nostra escola ha estat molt receptiva amb els canvis i evolucions de la tecnologia a la nostra societat. Així doncs, continuant amb aquest caràcter innovador, ens vàrem plantejar el repte de crear una aplicació per a telèfons i tauletes amb l’objectiu principal d’acostar i obrir més l’escola a les famílies oferint aquella informació adequada i útil per al dia a dia d’una manera fàcil. En aquesta aplicació s’hi pot trobar tot el que fa referència a l’escola. Per una banda la informació bàsica de l’escola, com ara: qui som i on ens trobem, les recomanacions i normes bàsiques a seguir en l’entorn escolar, adreces de contacte, l’organigrama del centre, horaris de visita i transport escolar. I per altra, aquella informació útil i del dia a dia, com ara: els blocs dels diferents cicles, el recull de fotografies d’activitats, treballs i sortides que anem fent, la llista de vídeos del nostre canal de Youtube, el calendari de les properes activitats i sortides, i el menú del menjador escolar.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Escola Pirineu screenshot 1 Escola Pirineu screenshot 2 Escola Pirineu screenshot 3 Escola Pirineu screenshot 4

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Escola Pirineu screenshot 5 Escola Pirineu screenshot 6 Escola Pirineu screenshot 7 Escola Pirineu screenshot 8 Escola Pirineu screenshot 9

App Changes

  • May 24, 2015 Initial release
  • November 06, 2016 New version 1.1