What's New

Bug fixes

App Description

App Diễn đàn Hội cổ động viên bóng đá Hải Phòng.
haiphongfc.vn
hp-fc.com

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

haiphongfc screenshot 1 haiphongfc screenshot 2 haiphongfc screenshot 3

iPad Screenshots

(click to enlarge)

haiphongfc screenshot 4 haiphongfc screenshot 5 haiphongfc screenshot 6

App Changes

  • November 07, 2016 Initial release
  • December 20, 2016 New version 5.3.4