What's New

Bản cập nhật này đã được xác thực bằng chứng nhận mới nhất của Apple. Không bao gồm tính năng mới.

App Description

Cộng đồng Mầm Công Nghệ là nơi kết nối các bạn trẻ đam mê Việt Nam

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

MamCongNghe screenshot 1 MamCongNghe screenshot 2 MamCongNghe screenshot 3 MamCongNghe screenshot 4

iPad Screenshots

(click to enlarge)

MamCongNghe screenshot 5 MamCongNghe screenshot 6 MamCongNghe screenshot 7 MamCongNghe screenshot 8

App Changes

  • November 06, 2016 Initial release