What's New

Support for more screen sizes.
Adds "copy to clipboard" to the phrasebook.

App Description

A handy communication tool to allow communication between English = Tagalog & Tagalog => Japanese.

Thousands of pre-translated phrases under dozens of useful topics. Ideal for people traveling to the Philippines or for Filipino traveling to Japan or English speaking countries.

No internet connection required and suitable for iPhone or iPod touch devices.

Tagalog is the basis for the national and the official language of the Philippines, Filipino, and spoken in the Philippines by about 22 million people

*********************************************
Topics include:
* Basic Expressions
* Travel
* Accommodation
* Getting around
* Restaurants
* Food and Drink
* Shopping
* Dating
* Medical and Emergencies
* Beauty care
* Business phrases

*********************************************
App features:

Searchable wordlists.
Links to external dictionaries.
Romanized pronunciation for Japanese.

*********************************************

Plus a 10 thousand word Tagalog dictionary

Also included is a bonus Tagalog => Japanese Phrasebook for Tagalog speakers to communicate in Japanese. Kana readings to allow for easier pronunciations.

ーーーーー***ーーーーー

Isang kasangkapan ng komunikasyon upang magkaroon ng epektibong
komunikasyon sa pagitan ng Ingles = Tagalog / Tagalog => Japanese.

Libo-libong sinalin na parirala sa loob ng dose-dosenang
kapaki-pakinabang na mga kategorya, katulad ng mga sumusunod:

*********************************************
* Pangaraw-araw na ekspresyon
* Pambiyahe
* Akomodasyon
* Pagpasyal
* Restoran
* Pagkain at Inumin
* Pagshoping
* Dating
* Medikal at Emerhensiya
* Pagpapaganda
* Salitang negosyo

*********************************************

Talagang makakatulong ito sa mga taong bumibisita sa Pilipinas o sa mga
Pilipino bumibisita sa Japan o sa mga bansang nakakapagsalita ng wikang
Ingles.

Plus a 10 thousand word Tagalog dictionary

Hindi na kinakailangan ang internet koneksyon at ginawa ito para sa
iPhone at iPod touch.

Kasali na rin ang Tagalog => Japanese phrasebook bilang isang bonus para
sa mga Pilipino gustong makipag-usap sa wikang Hapon. Mayroon din "kana
readings" para sa mabilisang pagbigkas.

Kung ang iPhone/iPod touch ay naka-set sa wikang Hapon bago i-install
ang produktong ito, makikita ang Tagalog => Japanese phrasebooks na may
kasamang "kana readings".

ーーーーー***ーーーーー

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Tagalog PhraseBook screenshot 1 Tagalog PhraseBook screenshot 2 Tagalog PhraseBook screenshot 3 Tagalog PhraseBook screenshot 4 Tagalog PhraseBook screenshot 5

App Changes

  • June 14, 2019 New version 2.5
  • August 06, 2021 New version 3.0