App Description

Pan-da cute sticker.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Pan-da screenshot 1 Pan-da screenshot 2 Pan-da screenshot 3 Pan-da screenshot 4 Pan-da screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Pan-da screenshot 6

App Changes

  • June 16, 2019 Initial release