App Description

ShiroMARU cute winter sticker.Illustrated by TOMOKO ISHII.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

shiro huyu (maru) screenshot 1 shiro huyu (maru) screenshot 2 shiro huyu (maru) screenshot 3 shiro huyu (maru) screenshot 4 shiro huyu (maru) screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

shiro huyu (maru) screenshot 6

App Changes

  • November 29, 2017 Initial release