What's New

-Pridaný časovač

-Opravené gramatické chyby

-Pridaná možnosť tréningu

-Pridaná možnosť výberu tém

-GameCenter

App Description

Táto aplikácia Vám umožní otestovať Vaše vedomosti z Geografie, Matematiky, Fyziky, Chémie, Biológie, Dejepisu a Slovenského jazyka. Kvíz je robený formou testu, pričom ku každej otázke sú ponúknuté štyri možnosti odpovede. Okrem rýchleho zistenia rozsahu Vašich znalostí je veľkou výhodou aj to, že sa opakovaným testovaním naučíte ďaľšie nové poznatky. Aplikácia je vhodná nielen pre žiakov a študentov, ale pre všetkých, ktorí si chcú zdokonaliť svoje vedomosti.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Kvíz - Otestuj sa! screenshot 1 Kvíz - Otestuj sa! screenshot 2 Kvíz - Otestuj sa! screenshot 3 Kvíz - Otestuj sa! screenshot 4

App Changes

  • October 10, 2011 New version 1.1
  • October 15, 2011 Price decrease: $1.99 -> $0.99
  • October 25, 2011 Price increase: $0.99 -> $1.99
  • January 15, 2012 Price decrease: $1.99 -> $0.99
  • January 16, 2012 Price increase: $0.99 -> $1.99
  • January 19, 2012 Price decrease: $1.99 -> $0.99
  • February 02, 2012 Price increase: $0.99 -> $1.99