App Description

C.I.P Japanese là một ứng dụng học tiếng Nhật tuyệt vời với điểm số đánh giá khá cao. Không chỉ hỗ trợ học tiếng Nhật một cách nhanh chóng nhất mà ứng dụng còn mang lại thông tin bổ ích về việc làm tại Nhật Bản, và những phong tục tập quán tại xứ sở mặt trời mọc.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

C.I.P Japanese screenshot 1 C.I.P Japanese screenshot 2 C.I.P Japanese screenshot 3

iPad Screenshots

(click to enlarge)

C.I.P Japanese screenshot 4 C.I.P Japanese screenshot 5 C.I.P Japanese screenshot 6 C.I.P Japanese screenshot 7

App Changes

  • June 22, 2022 Initial release

Other Apps From APP365 COMPANY LTD

Hỗ Trợ Nhóm Minato - Học tiếng nhật online CTV Shop PT GoldFruit