What's New

In this version:

Added recent monitored points list
Added new custom accessibility actions for buttons
Added new Siri shortcuts
Fixed translations for some languages
Added many minor bugfixes
Fixed issues

W tej wersji:

Dodano listę ostatnio monitorowanych punktów
Dodano nowe skróty dostępności dla przycisków
Dodano nowe skróty Siri
Zaktualizowano tłumaczenia interfejsów w niektórych językach
Wprowadzono wiele innych drobniejszych usprawnień;
Naprawiono błędy.

App Description

Seeing Assistant Move is an application developed by Transition Technologies S.A. in order to support blind and visually impaired people in everyday life. Application provides advanced geo-location and navigation features as well as current weather reports.
Seeing Assistant Move has been developed in close co-operation visually impaired people in order to address their needs as well as possible.

Features:
•route planning
•support for LoadStone and OpenStreetMap POIs text databases
•advanced neighborhood scanner with world directions
•searching for location
•where am I functionality
•route recorder
•sharing points
•entering text by voice
•Dropbox integration

and fully operational by voice commands!

Make sure to check the tutorial on:
http://seeingassistant.tt.com.pl/en/move/tutorial/
to learn how to use our software.

Please bear in mind that this application uses background updates to track the location even when minimized. Continued use of GPS running in the background can significantly decrease battery life.

Seeing Assistant Move uses internet for many of its functions. Depending on configuration of your device you may be charged for internet connection or data transmission.

Before buying the full version please try the free Lite version and read the terms of use of the application.

Terms of Use:
http://seeingassistant.tt.com.pl/en/move/terms/

--

Aplikacja Seeing Assistant Move jest opracowanym w Transition Technologies S.A. produktem, którego celem jest wsparcie osób niewidomych i słabowidzących w codziennym życiu. Seeing Assistant Move zapewnia zaawansowane usługi lokalizacji i nawigacji, jak i aktualne informacje pogodowe. Seeing Assistant Move powstawał przy ścisłej współpracy z osobami z dysfunkcją wzroku, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby użytkowników.

Dostępne funkcje:
•planowanie trasy
•wsparcie dla tekstowych baz punktów (POI) w formacie LoadStone oraz OpenStreetMap
•zaawansowany tryb eksploracji okolicy
•wyszukiwanie lokalizacji
•funkcja “Gdzie jestem”
•automatyczne nagrywanie trasy
•dzielenie się punktami
•głosowe wprowadzenie tekstu
•integracja z serwisem Dropbox

oraz możliwość wydawania poleceń głosowych!

Proszę zapoznać się z instrukcją pod adresem:
http://seeingassistant.tt.com.pl/en/move/tutorial/
aby dowiedzieć się więcej, jak korzystać z aplikacji.

Proszę pamiętać, że aplikacja śledzi zmianę lokalizacji, nawet gdy jest zminimalizowana. Używanie uruchomionego odbiornika GPS w tle może znacznie zmniejszyć żywotność baterii.

Seeing Assistant Move wykorzystuje połączenie internetowe do wielu funkcji. W zależności od konfiguracji urządzenia może być pobierana opłata za dostęp do internetu lub transmisji danych.

Przed zakupem wersji pełnej proszę wypróbować bezpłatną wersję Lite i zapoznać się z warunkami korzystania z aplikacji.

Warunki korzystania z aplikacji:
http://seeingassistant.tt.com.pl/move/terms/

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Seeing Assistant Move screenshot 1 Seeing Assistant Move screenshot 2 Seeing Assistant Move screenshot 3 Seeing Assistant Move screenshot 4 Seeing Assistant Move screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Seeing Assistant Move screenshot 6 Seeing Assistant Move screenshot 7 Seeing Assistant Move screenshot 8 Seeing Assistant Move screenshot 9

Apple Watch Screenshots

(click to enlarge)

Seeing Assistant Move screenshot 10 Seeing Assistant Move screenshot 11 Seeing Assistant Move screenshot 12

App Changes

 • May 16, 2014 Initial release
 • May 19, 2014 Price increase: $3.99 -> $7.99
 • July 17, 2014 New version 1.9
 • July 31, 2014 New version 1.9.1
 • August 27, 2014 Price decrease: $7.99 -> $3.99
 • September 01, 2014 Price increase: $3.99 -> $7.99
 • October 15, 2014 New version 1.9.2
 • November 12, 2014 New version 1.10
 • November 21, 2014 Price decrease: $7.99 -> $3.99
 • November 24, 2014 Price increase: $3.99 -> $7.99
 • December 29, 2014 Price decrease: $7.99 -> $3.99
 • February 16, 2015 Price increase: $3.99 -> $7.99
 • May 04, 2015 New version 1.10.1
 • May 18, 2015 New version 1.10.2
 • July 06, 2015 Price decrease: $7.99 -> $3.99
 • July 13, 2015 Price increase: $3.99 -> $7.99
 • August 29, 2015 Price decrease: $7.99 -> $3.99
 • September 14, 2015 Price increase: $3.99 -> $7.99
 • October 18, 2015 Price decrease: $7.99 -> $3.99
 • October 20, 2015 Price increase: $3.99 -> $7.99
 • October 26, 2015 New version 1.11
 • December 25, 2015 Price decrease: $7.99 -> $3.99
 • January 03, 2016 Price increase: $3.99 -> $7.99
 • January 21, 2016 New version 1.12
 • January 28, 2016 New version 1.13
 • March 25, 2016 Price decrease: $7.99 -> $3.99
 • June 30, 2016 New version 1.14
 • June 30, 2016 Price increase: $3.99 -> $7.99
 • July 31, 2016 New version 2.0
 • November 07, 2016 New version 2.1
 • November 12, 2016 New version 2.2
 • November 25, 2016 Price decrease: $7.99 -> $1.99
 • November 29, 2016 Price increase: $1.99 -> $7.99
 • December 04, 2016 New version 2.2.1
 • June 14, 2019 New version 2.4.6
 • June 14, 2019 Price decrease: $7.99 -> $3.99
 • June 14, 2019 Price decrease: $7.99 -> $3.99
 • June 14, 2019 Price decrease: $7.99 -> $3.99
 • June 15, 2019 Price decrease: $7.99 -> $3.99
 • June 15, 2019 Price decrease: $7.99 -> $3.99
 • June 15, 2019 Price decrease: $7.99 -> $3.99
 • June 16, 2019 Price decrease: $7.99 -> $3.99
 • August 16, 2019 New version 2.4.7
 • September 24, 2019 New version 2.4.8
 • December 03, 2019 Price decrease: $3.99 -> $1.99
 • December 10, 2019 Price increase: $1.99 -> $3.99

Other Apps From Transition Technologies S.A.

iTT Flashlight iTT Tank MindShow - nonlinear presentations MindShow LITE - nonlinear presentations Seeing Assistant Light Seeing Assistant Magnifier Seeing Assistant Home Seeing Assistant Home LITE Miasto Szkła Krosno Seeing Assistant Move LITE Warsaw Ghetto Ciarko PBS Bank KH Sanok Seeing Assistant AlarmGPS Seeing Assistant AlarmGPS Lite Seeing Assistant Audio Seeing Assistant Audio Lite Stelmet BC Zielona Góra Pomoc w górach Seeing Assistant Sailing CiTTy Name It Tame It Name It Tame It Lite Twarde Pierniki Energa Basket Liga HydroTruck Radom