App Description

Konferencja adresowana jest do szerokiego grona kardiologów, internistów i lekarzy praktyków. Tematem przewodnim będą najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W trakcie czterech sesji dowiemy się jak współcześnie postępować z pacjentami z omdleniami, pacjentkami z chorobami serca i naczyń podczas ciąży, kiedy i jak podejmować optymalne decyzje o rewaskularyzacji mięśnia sercowego oraz jak diagnozować i leczyć nadciśnienie tętnicze. Ponadto omawiane będą przez wybitnych ekspertów tematy kardiologiczne szczególnie ważne i aktualne dla lekarzy klinicystów, takie jak postępowanie z pacjentami w wieku podeszłym, czy interpretacja zapisów EKG i ECHO z interaktywnym udziałem publiczności, a także, adresowane przede wszystkim do młodszej generacji, praktyczne warsztaty pokazujące jak odpowiednio napisać artykuł naukowy do czasopisma anglojęzycznego. Planujemy także w drugim dniu konferencji sesję ze współudziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia – będziemy dyskutować o blaskach i cieniach programów koordynowanej opieki nad pacjentami po zawale serca (KOS) i z niewydolnością serca (KONS).

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Wiosenna PTK screenshot 1

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Wiosenna PTK screenshot 2

App Changes

  • June 17, 2019 Initial release

Other Apps From POLSKIE TOWARZYSTWO KARDIOLOGICZNE

PTK 2013 PTK 2014 PTK 2015 POLSTIM 2016 PTK 2016 PTK 2017 POLSTIM 2019 PTK 2018 POLSTIM 2017 Moje PTK NZ