What's New

changes on serverside
many improvements

App Description

RescueMe! app is designed to invoke a personal emergency alarm. When you are in danger or a critical event has occurred, you can call for help. Using the RescueMe! app you can automatically send text and information about your location to selected feeds. Push, Facebook, Twitter, e-mail address.
Thanks to RescueMe! the information about your situation is discreet, but very specific and fast. During crisis it is not always possible to call or write a text message because there is not enough space to do so.
This way you can save yourself an unclear explanation of your situation and send a prearranged text information to your friends using the RescueMe! app.

- Simple, logic and intuitive manipulation.
- After performing the activation the application sends an emergency message with location information to preset contacts.
- The application uses GPS and cellular networks to detect the location.

RescueMe! is a security add-on for your safety.

Using of current location is for personal use. (For user and friends of user.)


CZ:
Aplikace RescueMe! je určena k vyvolání osobního krizového poplachu. Když jste v nebezpečí nebo nastala kritická událost, můžete si přivolat pomoc. Pomocí RescueMe! automaticky rozešlete text a informaci o Vaší poloze na vybrané informační kanály. Push, Facebook, Twitter, e-mail.
Informace o Vaší situaci je pomocí RescueMe! diskrétní, ale naprosto konkrétní a rychlá. V krizových situacích nemůžete vždy telefonovat nebo psát textovou zprávu, protože k tomu není vhodná chvíle nebo čas.
Můžete si tak ušetřit nejasné vysvětlování Vaší situace a prostřednictvím aplikace Rescue Me! odešlete textovou informaci přátelům, kterou si dopředu připravíte.

- Jednoduché a logické ovládání.
- Po aktivaci pošle aplikace krizovou zprávu s údaji o poloze na předvolené kontakty.
- K detekci polohy aplikace používá signál GPS a mobilní sítě.

Aplikace RescueMe! je bezpečnostní doplněk pro Vaši jistotu.

Užití aktuálního polohy je použito pro osobní použití.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

RescueMe! Notifier screenshot 1 RescueMe! Notifier screenshot 2 RescueMe! Notifier screenshot 3

App Changes

  • June 18, 2014 Initial release
  • January 14, 2020 Price decrease: $0.99 -> FREE!