What's New

Rettelse af fejl, der hos nogle brugere gav tomme ordlister.

------------------------------------------

Corrected issue that resulted in empty word lists for some users.

App Description

Ordbogen er den mindste af Gyldendals iOS-ordbøger. Den rummer oversættelser af flere end 40.000 af de mest almindelige og brugte danske og franske ord og ordforbindelser.

Ordbogen giver dig lynhurtige opslag, hvor ordet, du leder efter, kommer frem i en liste efterhånden, som du taster bogstaverne. Når ordet, du søger, ses i ordlisten, kan du med det samme se oversættelsen.

Hvis ordet har flere betydninger, eller du vil se flere detaljer om det, kan du selvfølgelig trykke på ordet og få vist alle detaljerne – fx andre mulige oversættelser, ordforbindelser og teksteksempler, bøjningsformer etc.

Se også skærmbillederne, som viser eksempler på de mange forskellige typer af information, du får i ordbogen.

------------------------------------------

Gyldendal's French Danish Dictionary – Mini

The dictionary is the smallest of Gyldendal's iOS dictionaries. It contains translations of more than 40,000 of the most frequently used Danish and French words and phrases.

The dictionary performs searches promptly, and the word you type emerges on a list as you gradually write the letters. When the word you are searching for appears in the word list, you can immediately see the translation.

If the word has several senses, or you would like to see more details about it, you can touch the word and see all the details - e.g. other possible translations, phrases and text examples, inflected forms etc.

Also see the screen dumps, which show examples of the many different types of information you get in the dictionaries.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Fransk Ordbog - Mini screenshot 1 Fransk Ordbog - Mini screenshot 2 Fransk Ordbog - Mini screenshot 3 Fransk Ordbog - Mini screenshot 4 Fransk Ordbog - Mini screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Fransk Ordbog - Mini screenshot 6 Fransk Ordbog - Mini screenshot 7 Fransk Ordbog - Mini screenshot 8 Fransk Ordbog - Mini screenshot 9

App Changes

  • December 21, 2011 New version 2.0
  • February 12, 2013 New version 2.1
  • March 18, 2013 New version 2.1.1
  • September 28, 2013 New version 2.3
  • February 04, 2014 New version 2.3.1