What's New

Rettelse af fejl, der hos nogle brugere gav tomme ordlister.

------------------------------------------

Corrected issue that resulted in empty word lists for some users.

App Description

Ordbogen er den suverænt største og mest avancerede engelskordbog, der findes til iOS på det danske marked. Den rummer oversættelser af flere end 175.000 ord og ordforbindelser.

Flere end 50.000 af de engelske ord har udtale, så du ved at trykke på højtalerikonet kan høre, hvordan ordet skal udtales. Udtalerne er lavet af personer med engelsk som modersmål.

På trods af sin størrelse giver ordbogen dig lynhurtige opslag, hvor ordet, du leder efter, kommer frem i en liste efterhånden, som du taster bogstaverne. Når ordet, du søger, ses i ordlisten, kan du med det samme se oversættelsen.

Hvis ordet har flere betydninger, eller du vil se flere detaljer om det, kan du selvfølgelig trykke på ordet og få vist alle detaljerne – fx andre mulige oversættelser, ordforbindelser og teksteksempler, bøjningsformer etc.

Se også skærmbillederne, som viser eksempler på de mange forskellige typer af information, du får i ordbogen.

------------------------------------------

Gyldendal’s English Danish Dictionary - Large

The dictionary is indisputably the largest and most advanced English dictionary for iOS on the Danish market. It contains translations of more than 175,000 Danish and English words and phrases.

More than 50,000 of the English words contain pronunciation, so that you can hear the word simply by touching the loud speaker icon. The pronunciations have been recorded by English native speakers.

In spite of its size the dictionary performs searches promptly, and the word you type emerges on a list as you gradually write the letters. When the word you are searching for appears in the word list, you can immediately see the translation.

If the word has several senses, or you would like to see more details about it, you can touch the word and see all the details - e.g. other possible translations, phrases and text examples, inflected forms etc.

Also see the screen dumps, which show examples of the many different types of information you get in the dictionaries.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Engelsk Ordbog - Large screenshot 1 Engelsk Ordbog - Large screenshot 2 Engelsk Ordbog - Large screenshot 3 Engelsk Ordbog - Large screenshot 4 Engelsk Ordbog - Large screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Engelsk Ordbog - Large screenshot 6 Engelsk Ordbog - Large screenshot 7 Engelsk Ordbog - Large screenshot 8 Engelsk Ordbog - Large screenshot 9 Engelsk Ordbog - Large screenshot 10

App Changes

  • June 24, 2011 New version 2.0
  • September 21, 2011 New version 2.1
  • July 05, 2013 Price decrease: $33.99 -> $29.99
  • September 28, 2013 New version 2.3
  • February 04, 2014 New version 2.3.1