What's New

This app has been updated by Apple to use the latest Apple signing certificate.

Updated content.

App Description

Discovering the impact of the First World War on Wales / Datgelu effaith y Rhyfel Byd Cyntaf ar Gymru

Wales at War is a free, educational resource for young people, teachers and anyone with an interest in the First World War and its impact on Wales. Use the app to discover more about the role of Welsh men and women in the First World War and to contribute to our understanding of the Welsh experience.

Features:
• Historical Timeline and Theatres of War reference resource depicting where Welsh service personnel fought and what life was like on all fronts.
• 360 degree tours of a trench and battle ship.
• Wales at War Biography Builder tool, which enables you to contribute biographies of the fallen of the war as listed on war memorials across Wales. Registration to the Biography Builder tool is restricted to schools in Wales until May 2016.
• Browse and search the published biographies.
• Resources and guidelines to help with research.
• English and Welsh interface.

Funded by HLF, Welsh Government Department for Education and Skills & Armed Forces Community Covenant.

---

Adnodd addysgol rhad ac am ddim i bobol ifanc, athrawon ac unrhywun gyda diddordeb yn y Rhyfel Byd Cyntaf a’i effaith ar Gymru yw Cymru yn y Rhyfel. Defnyddiwch yr app i ddarganfod mwy am rôl y Cymry yn y Rhyfel Byd Cyntaf ac i wella ein dealltwriaeth o’r profiad Cymreig.

Nodweddion:
• Amser linell hanesyddol ac adnodd ymchwil Theatrau Rhyfel yn dangos ble bu’r Cymry’n ymladd a beth oedd bywyd fel ar bob ffrynt.
• Teithiau rhithiol 360 gradd o ffos a llong ryfel.
• Teclyn Creu Bywgraffiadau Cymru yn y Rhyfel, sy’n eich galluogi i gyfrannu bywgraffiadau o’r rheini bu farw o ganlyniad i’r Rhyfel ac sydd wedi’u rhestri ar gofebion rhyfel dros Gymru. Mae cofrestru ar gyfer Creu Bywgraffiadau yn gaeedig i ysgolion yng Nghymru nes Mai 2016.
• Pori a chwilio’r bywgraffiadau cyhoeddedig.
• Adnoddau a chanllawiau i gynorthwyo gydag ymchwil.
• Rhyngwyneb Cymraeg a Saesneg.

Noddir gan HLF, Adran Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru a Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Wales at War / Cymru yn y Rhyfel screenshot 1 Wales at War / Cymru yn y Rhyfel screenshot 2 Wales at War / Cymru yn y Rhyfel screenshot 3 Wales at War / Cymru yn y Rhyfel screenshot 4 Wales at War / Cymru yn y Rhyfel screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Wales at War / Cymru yn y Rhyfel screenshot 6 Wales at War / Cymru yn y Rhyfel screenshot 7 Wales at War / Cymru yn y Rhyfel screenshot 8 Wales at War / Cymru yn y Rhyfel screenshot 9 Wales at War / Cymru yn y Rhyfel screenshot 10

App Changes

  • May 04, 2015 Initial release
  • November 01, 2015 New version 1.1
  • November 10, 2015 New version 1.2

Other Apps From Ballista Digital Ltd

Timeline World War 2 with Robert MacNeil Timeline Castles Timeline WW1 with Robert MacNeil Timeline Civil War Timeline WW1 with Robert MacNeil: Full Edition Europe's Mightiest Castles Timeline Nelson Timeline WW1 Tanks Timeline Nelson - National Maritime Museum Somme 100 – Remember the Battle of the Somme with Dan Snow & The Royal British Legion HMS Caroline AR Experience - National Museum of the Royal Navy Tank 100 The Battle of Agincourt