What's New

Sayfa fontları büyültüldü.
Küçük hatalar düzeltildi.

App Description

el-Kulûbu’d-Dâria, muhterem M. Fethullah Gülen Hocaefendi tarafından, başta, son devir Osmanlı uleması merhum A. Ziyaeddin Gümüşhanevî Hazretlerinin derlediği üç ciltlik “Mecmûatü’l-Ahzâb” adıyla maruf dua külliyatı olmak üzere birkaç eserden seçilip derlenmiş bir mecmuadır. Bu esere “Mecmuatü’l-Ahzab’ta yer almayan Zeynu’l-Abidin Hazretlerinin Arafat duası, Busurî Hazretleri’nin Kaside-I Bürde ve Kaside-i Mudariyye’si, sahibi belli olmayan Münâcât-ı Mudariyye, Hz. Ebu Bekir’in Münâcâtı ve M. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Salâtun Camia’sı gibi bazı dualar ilave edilmiş, duaların asıl kaynakları verilmeye çalışılmış ve tekrar eden ya da muayyen durumlar için mevzu olan dualar çıkarılmıştır. Eserin her açıdan bugünün hizmet ve irşad erlerinin ruhen beslenmelerini ve manevi gerilimlerini temin edecek güzel bir irfan kaynağı olmasını ümit ediyoruz.

iPad Screenshots

(click to enlarge)

el-Kulûbu’d-Dâria screenshot 1 el-Kulûbu’d-Dâria screenshot 2 el-Kulûbu’d-Dâria screenshot 3 el-Kulûbu’d-Dâria screenshot 4

App Changes

  • November 08, 2012 Initial release
  • December 14, 2012 New version 1.1
  • April 13, 2013 New version 1.2
  • June 13, 2013 Price decrease: $1.99 -> FREE!