What's New

- bug fixes

App Description

****Top app in Vietnamese iPad & overall store, 5/5 star rating****

Tiếng Việt:

ViKey - bộ gõ tiếng Việt tiện lợi cho iPhone, iPad & iPod touch.

ViKey hỗ trợ 3 kiểu gõ: TELEX, VNI & VIQR, bạn có thể copy đoạn văn bản vừa gõ sang các ứng dụng khác và chuyển đổi giữa các kiểu gõ nhanh chóng.

ViKey tích hợp chức năng tự lưu, bạn có thể thoát khỏi ViKey bất cứ lúc nào, kiểu gõ và văn bản của bạn sẽ luôn được lưu lại.

English:

ViKey is a Vietnamese keyboard for iPhone, iPad & iPod touch.

Currently ViKey support 3 typing modes: TELEX, VNI & VIQR. ViKey supports copying text to another app and switching between typing modes quickly.

ViKey integrates auto-save feature, you'll never have to worry about your text when you quit the application, it will be there waiting for you the next time you return.

App Screen Shots

(click to enlarge)

App Changes

December 26, 2013 Price Decrease: $5.99 -> $3.99
December 26, 2013 New version 3.0.1
May 07, 2010 Initial Release

Other Apps From Meow Dev