App Description

แอปพลิเคชั่นสำหรับทำข้อสอบการฟัง (Listening) ใช้ร่วมกับหนังสือเตรียมสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)

ข้อสอบการฟังมี 100 ข้อ ใช้เวลาทำในส่วนนี้ประมาณ 45 นาที แบ่งออกเป็น 4 ส่วนย่อย ดังนี้
1. ดูรูปแล้วเลือกประโยคที่เหมาะสมกับรูปที่สุด (Photographs) 10 ข้อ
2. เลือกคำตอบที่เหมาะสมกับประโยคที่ได้ยิน (Question-Response) 30 ข้อ
3. ฟังบทสนทนาแล้วตอบคำถาม (Conversations) 30 ข้อ
4. ฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆ (Talks) แล้วตอบคำถาม 30 ข้อ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อหนังสือได้ที่ http://www.MISbook.com

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

เตรียมสอบ TOEIC - Listening screenshot 1 เตรียมสอบ TOEIC - Listening screenshot 2 เตรียมสอบ TOEIC - Listening screenshot 3

iPad Screenshots

(click to enlarge)

เตรียมสอบ TOEIC - Listening screenshot 4 เตรียมสอบ TOEIC - Listening screenshot 5 เตรียมสอบ TOEIC - Listening screenshot 6

App Changes

  • June 27, 2017 Initial release