What's New

- Better compatible with iOS 10

App Description

Cờ Caro là một trò chơi quen thuộc và rất phổ biến tại Việt Nam, hay được học sinh chơi trên giấy tập kẻ ca-rô nên được gọi là cờ Caro. Trong trò chơi này, bên thắng là bên đầu tiên có được một chuỗi liên tục gồm 5 quân hàng ngang, hoặc dọc, hoặc chéo. Đây là một trò chơi bổ ích, giúp bạn rèn luyện trí tuệ thông qua việc nghĩ ra các nước đi khéo léo để có thể chiến thắng.

Tính năng:
- Hỗ trợ cả iPhone/iPod và iPad
- Hỗ trợ Game Center
- Toàn bộ giao diện Tiếng Việt
- Hỗ trợ 2 người chơi hoặc người chơi với máy
- Máy hỗ trợ 4 mức độ thông minh: Dễ, Vừa, Khó và Rất Khó.
- Cho phép đi lại trong khi chơi.
- Nếu chơi bằng iPhone/iPod, vì màn hình nhỏ nên Cờ Caro hỗ trợ thêm chế độ bàn phím ảo.
- Hướng dẫn đầy đủ bằng tiếng Việt.
- Hỗ trợ âm thanh
- Hiệu ứng đẹp khi thắng và thua.

Cảm ơn các bạn đã chơi và ủng hộ Cờ Caro, một game được thiết kế riêng cho người Việt Nam.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Cờ Caro - Game Hay Thuần Việt screenshot 1 Cờ Caro - Game Hay Thuần Việt screenshot 2 Cờ Caro - Game Hay Thuần Việt screenshot 3 Cờ Caro - Game Hay Thuần Việt screenshot 4 Cờ Caro - Game Hay Thuần Việt screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Cờ Caro - Game Hay Thuần Việt screenshot 6 Cờ Caro - Game Hay Thuần Việt screenshot 7 Cờ Caro - Game Hay Thuần Việt screenshot 8 Cờ Caro - Game Hay Thuần Việt screenshot 9 Cờ Caro - Game Hay Thuần Việt screenshot 10

App Changes

  • October 25, 2013 New version 3.0
  • April 25, 2014 New version 3.1
  • February 17, 2015 New version 3.2
  • November 07, 2016 New version 4.0