What's New

优化读取文件功能

App Description

这里为你收编史上最全生活健康常识,希望对您的生活有帮助
包括以下几大方面:

" 医学健康常识 "
" 维生素作用一览 "
" 女性健康知识 "
" 60个必须知道的生活常识!"
" 43个不可不知的健康常识 "
" 民间生活窍门 "
" 另类生活常识 "
" 家居清洁之十大秘笈 "
" 生活技巧 "

iPad Screenshots

(click to enlarge)

史上最全健康常识汇编   ( 生活小博士 )! screenshot 1

App Changes

  • July 22, 2011 Initial release