What's New

This app has been updated by Apple to use the latest Apple signing certificate.

Speed info.
Bugfixes.

App Description

This application allows you to easily share your present location and collect history of your locations. Just click on the green button "Where am I". You can share your approximate address of the place where you are via SMS, Mail etc., or copy it for further use. You can also share your location history, view on map and navigate to that place.

----------

Aplikacja pozwala na szybkie wysłanie swojej bieżącej lokalizacji oraz zapisywanie historii swoich lokalizacji. Po prostu kliknij zielony przycisk "Gdzie jestem". Możesz dzielić się swoim przybliżonym adresem miejsca, w którym jesteś poprzez SMS, Mail, itd lub skopiować w dowolne miejsce. Jeśli chcesz możesz także dzielić się historią swoich lokalizacji.
Możesz także zobaczyć swoje lokalizacje z historii na mapie i nawigować do nich.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

My present location screenshot 1 My present location screenshot 2 My present location screenshot 3 My present location screenshot 4 My present location screenshot 5

App Changes

  • January 18, 2015 Initial release
  • March 01, 2015 New version 1.1
  • July 02, 2015 New version 1.2
  • August 14, 2015 New version 1.3
  • June 30, 2016 New version 1.4

Other Apps From Artur Skwarek

Math booklet Sleep monitoring Earth Guards Sleep monitoring free Go straight Bobo color book