What's New

Apple đã cập nhật app này để có thể sử dụng chứng chỉ đăng nhập mới nhất của Apple.

- Hỗ trợ Ipad.
- Thay đổi giao diện.
- Sửa một số lỗi nhỏ.

App Description

SINH CON TRAI HAY CON GÁI LÀ DO BẠN QUYẾT ĐỊNH
-----------------------------

- Bạn có muốn những đứa con khoẻ mạnh?
- Bạn nên sinh con trai hay con gái?
- Các phương phái sinh con theo ý muốn?
- Các điều kiện cơ bản để sinh con theo ý muốn.

Đó là những kiến thức cần thiết mà ứng dụng này mang lại.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Sinh con trai hay con gái screenshot 1 Sinh con trai hay con gái screenshot 2 Sinh con trai hay con gái screenshot 3 Sinh con trai hay con gái screenshot 4 Sinh con trai hay con gái screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Sinh con trai hay con gái screenshot 6 Sinh con trai hay con gái screenshot 7 Sinh con trai hay con gái screenshot 8 Sinh con trai hay con gái screenshot 9 Sinh con trai hay con gái screenshot 10

App Changes

  • October 01, 2014 Initial release
  • December 09, 2015 New version 2.0
  • December 12, 2015 Price decrease: $1.99 -> FREE!