App Description

太空战机杀手号让你可以控制一艘在浩瀚星空中自由的飞船,对抗敌机并升级和武装自己。

单手触摸控制飞行方向,全自动射击,操作简单,但随着击败敌机,游戏难度将越来越难噢!躲避敌人的射击,干掉敌机,尽量支撑更长时间,获得更多得分,与你的朋友比试比试!

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

太空战机杀手号 screenshot 1 太空战机杀手号 screenshot 2 太空战机杀手号 screenshot 3 太空战机杀手号 screenshot 4 太空战机杀手号 screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

太空战机杀手号 screenshot 6 太空战机杀手号 screenshot 7 太空战机杀手号 screenshot 8 太空战机杀手号 screenshot 9 太空战机杀手号 screenshot 10

App Changes

  • June 09, 2014 Initial release