What's New

Dimensions of paddock adjusted.

App Description

Artur is an Augmented Reality app that allows you to see realistic (both in its look and behaviour) auchros 3d model. Aurochs is an extinct animal - the last one died in Poland in 17th century. The scientists still try to reconstruct its genotype, but so far in vain. Artur gives you opportunity to see the aurochs in Zoological Garden in Wrocław.

Features:
★ realism (aurochs walks, sits, eats and even poos like real animal)
★ interaction (you can touch aurochs, stroke or annoy it)
★ artifical intelligence (aurochs acts adequately to the situation)

Artur to aplikacja pozwalająca obejrzeć realistyczny (zarówno w wyglądzie jak i zachowaniu) model 3d tura przy użyciu technologii rozszerzonej rzeczywistości. Tur to wymarły gatunek - ostatni przedstawiciel zmarł na terenie Polski w XVII wieku. Naukowcy starają się odtworzyć jego genotyp, lecz jak do tej pory bezskutecznie. Aplikacja Artur daje możliwość obejrzenia tura we Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym.

Zalety:
★ realizm (tur chodzi, siada, je, a nawet wypróżnia się jak prawdziwe zwierzę)
★ interakcja (możesz dotknąć tura, pogłaskać go lub zdenerwować)
★ sztuczna inteligencja (tur zachowuje się adekwatnie do danej sytuacji)

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Artur - wirtualny tur screenshot 1 Artur - wirtualny tur screenshot 2

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Artur - wirtualny tur screenshot 3 Artur - wirtualny tur screenshot 4

App Changes

  • April 30, 2012 Initial release
  • May 17, 2012 New version 1.1