What's New

- Support iOS 4.2
- Fixed minor bugs & Performance improvement

App Description

► Siêu từ điển Anh- Việt - Anh với 678.000 nghìn từ trong 5 từ điển!
► Mới cập nhật: Anh- Việt 386.000 nghìn từ!

HEdictionary English Vietnamese for iPhone & iPod touch is a comprehensive dictionary not only for Vietnamese to learn English but also for English to learn Vietnamese.

The first dictionary on Appstore supports audio pronunciation for both English and Vietnamese keywords.

MAIN FEATURES:
► Noteworthy
• Wiktionary Vietnam with 228,000 entries
• Auto get keyword from clipboard when activated
• Look-up word while reading news by built-in web browser
• Crossword with GRE word-list
• Natural voice pronunciations

► Smart Searching
• One tap to look-up word in the definition screen
• Auto detect keyword and look-up word in appropriate dictionary
• Spell-check for English keywords
• Wildcard, Anagram & Phonetic search

► Comprehensive contents
• Built-in dictionaries:
- English Vietnamese 386,000 entries
- Vietnamese English: 42,100 entries
- Vietnamese Vietnamese: 30,150 entries
- WordNet 3.0: 200,000 entries, 3.5 million words and 1.7 million links
- Thesaurus with 20,000 entries
• Web dictionaries:
- Baamboo Vietnamese-English dictionary
- Baamboo English-Vietnamese dictionary
- Wiktionary Vietnam & English
• Audio pronunciation for both English & Vietnamese

► Advanced functions
• Web browser
• Look-up word while surfing the internet
• Crossword game (VOA word-list & GRE vocabulary)
• "Word of The Day"
• Favorite & History list
• Notes for learning words
• Support Google Online Translation for 36 languages of the world

► Note:
The dictionary does not required an internet connection except to view web dictionaries or do Google translation.

► Good dictionaries:
• HEdictionary English Russian HD, English Vietnamese HD
-------

HEdictionary English Vietnamese là bộ từ điển Anh-Việt-Anh hoàn chỉnh cho iPhone & iPod touch. Từ điển được phát triển trên bộ dữ liệu vô cùng phong phú của 5 từ điển cùng với sự hỗ trợ của các từ điển online nổi tiếng như Google và Baamboo, ngoài ra đây là bộ từ điển duy nhất trên Appstore hỗ trợ phát âm cho cả hai ngôn ngữ Anh, Việt.

CHỨC NĂNG CHÍNH
► Tính năng ưu việt
• Từ điển mở Wiktionary phiên bản tiếng Việt: 228,000 mục từ
• Tự động lấy keyword từ clipboad
• Tra từ trong khi lướt web
• Giải ô chữ với hơn 5000 từ GRE
• Phát âm với voice tự nhiên

► Dữ liệu phong phú
• Từ điển Offline:
- Anh - Việt với 386,000 mục từ
- Việt- Anh với 42,100 mục từ
- Việt Việt với 30,150 mục từ
- WordNet 3.0 200,000 mục từ, 3.5 triệu từ và 1.7 triệu links
- Từ điển đồng nghĩa/trái nghĩa với 20,000 mục từ
• Hỗ trợ từ điển Online:
- Baamboo Việt - Anh
- Baamboo Anh - Việt
- Wiktionary tiếng Việt: 228,000 mục từ

► Tìm kiếm thông minh
• Cho phép tra nghĩa trong các từ điển khác
• Cho phép tra chéo trong phần hiển thị nghĩa bằng một thao tác
• Hỗ trợ Spell-check cho các từ khóa tiếng Anh
• Hỗ trợ các kiểu tìm kiếm Wildcard và Anagram

► Các tính năng hữu dụng khác
• Hỗ trợ dịch online theo Google
• Hỗ trợ học các từ ngẫu nhiên theo ngày
• Hỗ trợ thêm các phím trên bàn phím ảo để tối ưu thao tác nhập liệu

► Chú ý: Từ điển không cần kết nối internet ngoại trừ việc truy cập các từ điển web và dịch bằng Google online

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

HEdictionary English Vietnamese screenshot 1 HEdictionary English Vietnamese screenshot 2 HEdictionary English Vietnamese screenshot 3 HEdictionary English Vietnamese screenshot 4 HEdictionary English Vietnamese screenshot 5

App Changes

  • August 02, 2011 Price decrease: $3.99 -> FREE!
  • August 06, 2011 Price increase: FREE! -> $3.99