App Description

Safety BJSC буюу Багануур хувьцаат компанийн аюулгүй байдал
аппликейшн нь ХАБЭА-н аюул эрсдэлийг илрүүлж залруулах үйл ажиллагааг бүртгэх ба
илэрсэн аюулыг зурган хэлбэрээр мэдээлэх боломжтой ажилтанд ойр, цаг хугацаа
хэмнэсэн үндсэн 4 функцтэй.
1-р функц нь илэрсэн аюулыг
мэдээлэх ба тухайн аюулыг хэрхэн залруулж арилгасан талаарх мэдээллийг авахаар
зохиогдсон бол
2-р функц нь ажилтан ажил эхлэхээс өмнө эрсдэл шалгах, тухайн
эрсдэлийг удирдах боломжийг олгосон.
3 болон 4-р функц нь ажилтан хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам, заавар зэргийг уншиж судлах мөн өөрийн мэдлэгийг
шалгах, нийтийн ажилчдын шалгалтад бэлтгэх зэрэг сурч хөгжих боломжийг бүрдүүлсэн.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Safety BJSC screenshot 1 Safety BJSC screenshot 2 Safety BJSC screenshot 3 Safety BJSC screenshot 4

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Safety BJSC screenshot 5 Safety BJSC screenshot 6 Safety BJSC screenshot 7 Safety BJSC screenshot 8

App Changes

  • January 25, 2023 Initial release