What's New

Bugs Fixed and Enhanced Shopping Experience.

App Description

"Konexus Marketing ap travay pou ede Serigraf profesyonèl e sila tou ki fèk ap demare nan domèn Serigrafi a.

Konexus Marketing wè enpòtans pou ofri antreprenè ki enterese a aprann Serigrafi yo bon jan atelye de fòmasyon Serigrafi, ak ofri antreprenè Serigraf yo zouti nesesè, prodwi bon jan kalite ak pri abòdab pou lanse oubyen devlope biznis Atelye Serigrafi yo. Nan Konexus Marketing, nou angage n pou n garanti ke sèvis ak prodwi nou vann yo rive satisfè kliyan nou yo."

Konexus Marketing ede w fè PI BON e PI BÈL enpresyon Serigrafi!

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Konexus Marketing screenshot 1 Konexus Marketing screenshot 2 Konexus Marketing screenshot 3 Konexus Marketing screenshot 4 Konexus Marketing screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Konexus Marketing screenshot 6 Konexus Marketing screenshot 7 Konexus Marketing screenshot 8 Konexus Marketing screenshot 9 Konexus Marketing screenshot 10

App Changes

  • October 14, 2021 Initial release