What's New

- Bug fixes and performance improvements

App Description

Mạng xã hội kết hợp mua sắm điện tử
Livetream – chia sẻ trải nghiệm trong thời gian thực
Cho phép người dung kết nối với style thời trang phù hợp nhất
B’Book – sáng tạo lookbook thời trang cho riêng mình
Mua sắm và chia sẻ trên cùng một nền tảng
Hỗ trợ người bán tối đa với các tính năng quản lý cửa hàng

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

BIDU – FASHION & SHOPPING screenshot 1 BIDU – FASHION & SHOPPING screenshot 2 BIDU – FASHION & SHOPPING screenshot 3 BIDU – FASHION & SHOPPING screenshot 4 BIDU – FASHION & SHOPPING screenshot 5 BIDU – FASHION & SHOPPING screenshot 6 BIDU – FASHION & SHOPPING screenshot 7 BIDU – FASHION & SHOPPING screenshot 8

App Changes

  • July 21, 2021 Initial release
  • August 05, 2021 New version 1.0.9