What's New

Ukončení soutěže.

App Description

Enermix je hra z prostředí energetiky pro všechny hráče, kteří si chtějí vyzkoušet, jak se řídí elektrárny podle aktuální spotřeby elektřiny v síti. Hra simuluje dispečerské řízení elektrizační soustavy sestavené z různých energetických zdrojů, jejichž výběr a poměr ve hře závisí jen na osobních preferencích každého hráče. Takže je to na tobě, jestli budeš chtít celou výrobu pokrýt jen obnovitelnými zdroji, nebo budou mít hlavní slovo jaderné a plynové elektrárny anebo budeš řídit soustavu, ve které budou zastoupeny všechny typy zdrojů.

Podílu jednotlivých typů zdrojů se říká „energetický mix“ a není vůbec jednoduché jej správně sestavit. Na jeho složení závisí v reálu složitost práce centrálního dispečinku elektrizační soustavy, který ve dne v noci reguluje výkon těchto zdrojů, aby zajistil důležitý balanc mezi výrobou a spotřebou a tím i stabilitu a kvalitu dodávek elektřiny všem spotřebitelům.

Zadání hry – sestavit si vlastní energetický mix a odřídit s ním dva simulované dny s minimální odchylkou mezi výrobou a spotřebou se ti může zdát jednoduché, ale pokud si uvědomíš, že se různé zdroje elektrické energie liší nejen palivem a výkonem, ale i možnostmi regulace, objevuje se otázka v jakém pořadí jednotlivé zdroje zatěžovat, které použít v základním zatížení a které jenom k doladění energetických špiček. A to je již jen krok od úvahy o tom, jaké by mělo být zastoupení jednotlivých zdrojů v optimálním a vyváženém mixu.

Prioritou energetiky se stávají bezemisní nebo nízkoemisní technologie výroby elektřiny, ke kterým patří hlavně obnovitelné zdroje, poháněné nevyčerpatelnou energií Slunce. Jejich začlenění do mixu je sice dáno evropskými směrnicemi, ale je třeba si uvědomit, že Slunce v noci nesvítí a vítr si taky fouká, kdy chce… V čase kdy tyto zdroje nevyrábí potřebnou elektřinu tak musí na scénu nastoupit zdroje záložní. A z řízení se rázem stává kombinační oříšek.

Tohle herní zjednodušení řízení elektroenergetické soustavy může být pro tebe zajímavou zkušeností. Se svým optimálním energetickým mixem a jeho přesným řízením můžeš překonávat své rekordy a někdy i rekordy ostatních hráčů v probíhajících on-line soutěžích na portálu Svetenergie.cz.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Enermix screenshot 1 Enermix screenshot 2 Enermix screenshot 3 Enermix screenshot 4

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Enermix screenshot 5 Enermix screenshot 6 Enermix screenshot 7 Enermix screenshot 8

App Changes

  • December 10, 2020 Initial release

Other Apps From CEZ, a. s.

Šťáva Miniencyklopedie Einstein Joulinka RTG záření Elektrokutil Solární energie Elektřina K vysokým energiím Jaderná energetika Eneří Pexeso Lasery kolem nás ČEZ ON-LINE JE Dukovany 1985-2015 ČEZ DataSMS FUTUR/E/GO AR energetika