What's New

Hỗ trợ iOS14 widget

App Description

- Ôn thi lý thuyết tất cả các loại GPLX A1, A2
- Chức năng nhắc nhở widget trên màn hình khoá. Giúp người học mau nhớ bài hơn.
- Tra cứu luật giao thông và nghị định 100
- Tra cứu giấy phép lái xe
- Đầy đủ 200 câu hỏi dùng cho sát hạch giấy phép lái xe máy hạng A1 và 450 câu hỏi lý thuyết dùng cho giấy phép lái xe máy hạng A2 có hiệu lực từ ngày 01-08- 2020
- A1 có 20 câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng (được lấy từ 60 câu hỏi điểm liệt)
- A2 có 45 câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng (được lấy từ 60 câu hỏi điểm liệt)
- Câu hỏi ôn thi được chia theo từng nhóm rõ ràng:
+ Khái niệm và quy tắc
+ Văn hoá và đạo đức
+ Kỹ thuật lái xe
+ Cấu tạo và sữa chữa (A2)
+ Biển báo và đường bộ
+ Sa hình
+ Câu liệt
- Học và kiểm tra kết quả tức thì, giải thích kết quả chi tiết và mẹo làm bài cho từng câu hỏi, mẹo ghi nhớ đáp án từng câu hỏi
- Xem lại những câu hỏi đã trả lời sai để dễ dàng rút kinh nghiệm
- Thi sát với thực tế, kiếm tra kết quả đậu hoặc rớt nhanh với bộ đề chính xác
- Danh sách các câu hỏi đã làm sai giúp nhanh chóng ôn lại phần lý thuyết.

Bên canh đó:
- Luật thi bằng lái xe A1, A2 mới, mỗi câu hỏi sẽ chỉ có 1 đáp án đúng. Khác hẳn so với luật cũ, tồn tại những câu hỏi có cùng 2 đáp án đúng!

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Ôn Thi Bằng Lái Xe Máy A1 - A2 screenshot 1 Ôn Thi Bằng Lái Xe Máy A1 - A2 screenshot 2 Ôn Thi Bằng Lái Xe Máy A1 - A2 screenshot 3 Ôn Thi Bằng Lái Xe Máy A1 - A2 screenshot 4 Ôn Thi Bằng Lái Xe Máy A1 - A2 screenshot 5 Ôn Thi Bằng Lái Xe Máy A1 - A2 screenshot 6 Ôn Thi Bằng Lái Xe Máy A1 - A2 screenshot 7 Ôn Thi Bằng Lái Xe Máy A1 - A2 screenshot 8 Ôn Thi Bằng Lái Xe Máy A1 - A2 screenshot 9 Ôn Thi Bằng Lái Xe Máy A1 - A2 screenshot 10

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Ôn Thi Bằng Lái Xe Máy A1 - A2 screenshot 11 Ôn Thi Bằng Lái Xe Máy A1 - A2 screenshot 12 Ôn Thi Bằng Lái Xe Máy A1 - A2 screenshot 13 Ôn Thi Bằng Lái Xe Máy A1 - A2 screenshot 14 Ôn Thi Bằng Lái Xe Máy A1 - A2 screenshot 15 Ôn Thi Bằng Lái Xe Máy A1 - A2 screenshot 16 Ôn Thi Bằng Lái Xe Máy A1 - A2 screenshot 17 Ôn Thi Bằng Lái Xe Máy A1 - A2 screenshot 18 Ôn Thi Bằng Lái Xe Máy A1 - A2 screenshot 19 Ôn Thi Bằng Lái Xe Máy A1 - A2 screenshot 20

App Changes

  • October 23, 2020 Initial release