App Description

Denna app syftar till att hjälpa och stötta personer med röstproblem. Den är särskilt framtagen för att underlätta hemträningen för patienter som går i röstterapi hos logoped. Logopeden kan välja ut vilka övningar/ljudfiler som patienten ska träna på mellan behandlingstillfällena hos logopeden. Dessa övningar kommer att läggas i ett individuellt anpassat övningsprogram och kommer att kunna spelas upp i en följd till patienten via den inbyggda ljuduppspelaren.

Patienterna kommer att kunna få påminnelser om att de ska komma ihåg att utföra sina övningar.

Alla användare kommer att kunna få påminnelser som syftar till att de ska reflektera kring inre och yttre faktorer som kan påverka deras röstanvändning och välmående avseende deras röstfunktion.

Alla användare kommer även att kunna ta del av röstergonomiska råd och lyssna på grundläggande övningar avseende hållning, andning och avspänning.

Funktioner som ingår:
• Användarvänligt gränssnitt
• Effektiv hjälp och stöd från legitimerade logopeder
• Inbyggd ljuduppspelare
• Individanpassade övningsprogram med muntliga instruktioner och röstövningar att följa för patienter som går i röstterapi hos logoped
• Notiser för att minska röstbesvären i vardagen.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Rösthjälpen screenshot 1 Rösthjälpen screenshot 2 Rösthjälpen screenshot 3 Rösthjälpen screenshot 4 Rösthjälpen screenshot 5 Rösthjälpen screenshot 6 Rösthjälpen screenshot 7 Rösthjälpen screenshot 8

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Rösthjälpen screenshot 9 Rösthjälpen screenshot 10 Rösthjälpen screenshot 11 Rösthjälpen screenshot 12 Rösthjälpen screenshot 13 Rösthjälpen screenshot 14 Rösthjälpen screenshot 15 Rösthjälpen screenshot 16 Rösthjälpen screenshot 17

App Changes

  • July 16, 2020 Initial release