App Description

Ứng dụng quản lý và tra cứu thông tin cây xanh Đại Học Y Dược Cần Thơ

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

CTUMP screenshot 1 CTUMP screenshot 2 CTUMP screenshot 3

App Changes

  • January 15, 2020 Initial release

Other Apps From GPP.VN LIMITED COMPANY

GPP MerChant