App Description

WESAPP theo dõi được hồ sơ điều trị của riêng bạn bao gồm:
- Kế hoạch điều trị
- Quá trình điều trị
- Hình ảnh điều trị
- Lịch hẹn

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

WESAPP screenshot 1 WESAPP screenshot 2 WESAPP screenshot 3 WESAPP screenshot 4

iPad Screenshots

(click to enlarge)

WESAPP screenshot 5 WESAPP screenshot 6 WESAPP screenshot 7 WESAPP screenshot 8

App Changes

  • October 10, 2019 Initial release

Other Apps From MINH TRANG HIGH TECHNOLOGY MEDICAL JOINT STOCK COMPANY

SunShineDental NhaKhoaKang