App Description

Ta bedre medisinske beslutninger! I denne appen finner du videoleksjoner og evalueringsverktøy som hjelper deg til bedre beslutninger, økt situasjonsforståelse og god stressmestring. Appen passer for alle typer helsepersonell.

Dette er et innføringskurs i beslutningsferdigheter, situasjonsforståelse, teamarbeid, kommunikasjon og stressmestring. Slike ikke-tekniske ferdigheter er grunnlaget for god pasientbehandling. Kurset består av fire videoleksjoner og et eget vurderingsskjema til bruk i evaluering av egne og andres prestasjoner. Målsetningen med kurset er å gi deg gode mentale verktøy til hjelp i en krevende klinisk hverdag – i akuttmottaket, på operasjonsstua, på sengeposten, i grøfta langs motorveien eller på møterommet i vanskelige forhandlinger. Medisinske feil skyldes først og fremst gal situasjonsforståelse og dårlige beslutninger – ikke manglende faktakunnskap. Vi bør prioritere trening av denne type ferdigheter høyere.

Ingen ting kan erstatte virkeligheten. God klinisk vurderingsevne, tydelig situasjonsforståelse og robust stresshåndtering kan kun oppnås gjennom hardt arbeid og lang erfaring. Ikke-tekniske ferdigheter kan øves gjennom teoretisk undervisning, egentrening og metarefleksjon, simuleringsøvelser og gjennom veiledning i klinisk praksis.
Lykke til!

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

NT Medical Skills screenshot 1 NT Medical Skills screenshot 2 NT Medical Skills screenshot 3 NT Medical Skills screenshot 4

iPad Screenshots

(click to enlarge)

NT Medical Skills screenshot 5 NT Medical Skills screenshot 6 NT Medical Skills screenshot 7 NT Medical Skills screenshot 8

App Changes

  • September 11, 2019 Initial release
  • September 14, 2019 Price decrease: $8.99 -> $4.99
  • September 14, 2019 Price decrease: $4.99 -> FREE!
  • September 15, 2019 Price increase: FREE! -> $2.99