What's New

- Cập nhật thông tin

App Description

- Ứng dụng bao gồm đầy dủ 450 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ các loại bằng A1,A2,A3,A4,B1,B2,C,D,E,F
- Câu hỏi được chia theo từng nhóm rõ ràng:
+ Khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ.
+ Nghiệp vụ vận tải.
+ Văn hoá và đạo đức nghề nghiệp người lái xe.
+ Kỹ thuật lái xe ô tô.
+ Cấu tạo và sửa chữa xe ô tô.
+ Hệ thống biển báo hiệu đường bộ.
+ Giải các thế sa hình.
- Học và kiểm tra kết quả tức thì, giải thích kết quả chi tiết và mẹo làm bài cho từng câu hỏi.
- Thi sát với thực tế, kiếm tra kết quả đậu hoặc rớt nhanh với bộ đề chính xác.
- Tổng hợp các loại biển báo giao thông đường bộ.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Ôn thi GPLX - bộ 450 câu hỏi screenshot 1 Ôn thi GPLX - bộ 450 câu hỏi screenshot 2 Ôn thi GPLX - bộ 450 câu hỏi screenshot 3 Ôn thi GPLX - bộ 450 câu hỏi screenshot 4 Ôn thi GPLX - bộ 450 câu hỏi screenshot 5 Ôn thi GPLX - bộ 450 câu hỏi screenshot 6

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Ôn thi GPLX - bộ 450 câu hỏi screenshot 7 Ôn thi GPLX - bộ 450 câu hỏi screenshot 8 Ôn thi GPLX - bộ 450 câu hỏi screenshot 9 Ôn thi GPLX - bộ 450 câu hỏi screenshot 10 Ôn thi GPLX - bộ 450 câu hỏi screenshot 11 Ôn thi GPLX - bộ 450 câu hỏi screenshot 12

App Changes

  • September 24, 2019 Initial release
  • September 30, 2019 New version 1.2
  • October 21, 2019 New version 1.3
  • October 27, 2020 New version 1.4

Other Apps From Minh Pham

Luyện đọc tiếng Nhật Học từ vựng siêu tốc Bazoo Học tiếng Nhật Soumatome Học Tiếng Anh Cơ Bản Dich ngon ngu Học tiếng Nhật Minna NoNihongo Truyện hạt giống tâm hồn Học tiếng Nhật Mimikara Học tiếng Nhật Shinkanzen Học tiếng Nhật Dumi Ngữ pháp tiếng Anh - Thi THPT Canadian Driving Tests 2020 Từ vựng tiếng Nhật - jWord Learn Japanese - jHami Learn Japanese Kanji - KanMi