What's New

Apple đã cập nhật app này để có thể sử dụng chứng chỉ đăng nhập mới nhất của Apple.

App Description

Văn Tiểu Học cho học sinh Việt Nam. Giúp đỡ các bậc phụ huynh trong việc tham khảo các bài văn cho các bé học sinh tiểu học. Giúp các bé học sinh tiểu học có được các mẫu bài văn hay.

Ứng dụng bao gồm:
- Các bài văn cho học sinh lớp 2.
- Các bài văn cho học sinh lớp 3.
- Các bài văn cho học sinh lớp 4.
- Các bài văn cho học sinh lớp 5.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Văn Tiểu Học screenshot 1 Văn Tiểu Học screenshot 2 Văn Tiểu Học screenshot 3 Văn Tiểu Học screenshot 4 Văn Tiểu Học screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Văn Tiểu Học screenshot 6 Văn Tiểu Học screenshot 7 Văn Tiểu Học screenshot 8 Văn Tiểu Học screenshot 9 Văn Tiểu Học screenshot 10

App Changes

  • June 16, 2019 Initial release