What's New

Bug fixes and feature enhancements

App Description

Radar Summit är Nordens största mötesplats för IT beslutsfattare, leverantörer och andra intressenter.

2015 års Radar Summit samlade över 650 IT-beslutsfattare som tillsammans med ca 100 ledande leverantörsrepresentanter deltog i seminarier, diskussioner och möten under en mycket uppskattad dag. Radar Summit utvecklas nu ytterligare med ännu mer fokus på dialog mellan aktörerna i marknaden såväl som på innehållet i de presentationer som framförs under dagen. Radar Summit 2016 skapar dialog runt de viktigaste utvecklingsområdena, de viktigaste trenderna samt de nya affärsmöjligheterna som skapas genom ny teknik och nya tjänster.

Radar Summit 2016 tar fasta på de trender som har störst påverkan lokalt på svenska IT-verksamheter. Områdena har tagits fram och utvecklats i dialog med flera hundra CIO:er under året för att öka intresse och relevans mot målgruppen.

Med denna app kan ni som besökare se ert schema, välja seminariespår samt knyta kontakt med andra deltagare under eventet.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Radar Summit 2016 screenshot 1 Radar Summit 2016 screenshot 2

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Radar Summit 2016 screenshot 3 Radar Summit 2016 screenshot 4

App Changes

  • July 07, 2016 Initial release
  • November 07, 2016 New version 1.1
  • December 17, 2016 New version 1.2