What's New

Bản cập nhật này đã được xác thực bằng chứng nhận mới nhất của Apple. Không bao gồm tính năng mới.

App Description

NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
ENGLISH GRAMMAR

Phần mềm ngữ pháp tiếng Anh cho người Việt.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Ngữ Pháp Tiếng Anh screenshot 1 Ngữ Pháp Tiếng Anh screenshot 2 Ngữ Pháp Tiếng Anh screenshot 3 Ngữ Pháp Tiếng Anh screenshot 4

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Ngữ Pháp Tiếng Anh screenshot 5 Ngữ Pháp Tiếng Anh screenshot 6 Ngữ Pháp Tiếng Anh screenshot 7 Ngữ Pháp Tiếng Anh screenshot 8

App Changes

  • July 13, 2016 Initial release