What's New

Improved Speed.
Bugs Fixed.

App Description

Azərbaycanın ən böyük onlayn resept səhifəsi olan Mətbəx artıq sizə daha yaxındır.
Reseptlәrimiz, mәtbәxә heç girmәmiş insanların anlaya bilәcәyi şәkildә әtraflı vә diqqәtlә izah edilmişdir. Səhifəmizi ziyarәt edәn minlәrlә istifadәçimiz reseptlәrdәn çox mәmnun qalır.
Bu isə bizi daha böyük işlər görməyə ruhlandırır.
Artıq siz dәyәrli istifadәçilәrimizә daha yaxınıq. 1000-lәrlә resept tapmaq, paylaşmaq sizin ixtiyarınızdadır.Bәyәndiyiniz aşbazların reseptlәrini izlәyә bilәr, özünüz reseptlәrinizi paylaşa bilәrsiniz.
Reseptlәrinizi paylaşmağın әn rahat mәkanı - MƏTBƏX

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Metbex screenshot 1 Metbex screenshot 2

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Metbex screenshot 3 Metbex screenshot 4

App Changes

  • July 07, 2016 Initial release