App Description

填色系列游戏,开发宝宝的右脑智慧,培养宝宝的创造力和宝宝的想像力。
100张可爱的卡通形象,可以让宝宝玩更长时间。
本填色游戏包含28种颜色,每个都带真人读音。
玩法:画面右侧是调色盘,点选颜色,点击图上的色块,即可填上选中的颜色。

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

大熊填色百张 screenshot 1 大熊填色百张 screenshot 2 大熊填色百张 screenshot 3 大熊填色百张 screenshot 4 大熊填色百张 screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

大熊填色百张 screenshot 6 大熊填色百张 screenshot 7 大熊填色百张 screenshot 8 大熊填色百张 screenshot 9 大熊填色百张 screenshot 10

App Changes

  • June 22, 2016 Initial release