What's New

Bug Fixes.

App Description

+++ สนุกไปกับเพลงพร้อม Animation น่ารักๆ และเรียนรู้คำศัพท์อีกมากมาย +++

รู้จักผักแสนอร่อยนานาชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ส่งเสริมความคิดและพัฒนาสติปัญญาให้งอกงามได้อย่างเต็มศักยภาพ

สื่อสร้างสรรค์ เพื่อเติมเต็มความสุข ให้ทุกกิจกรรมการเรียนรู้ของลูกน้อย

- ช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ลูกน้อยจะเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและเร็วขึ้น
- กระตุ้นการเรียนรู้และดึงดูดความสนใจ ทำให้ลูกน้อยสนุกและไม่รู้สึกเบื่อหน่าย
- ทำให้ลูกน้อยเกิดความประทับใจในการเรียนรู้ สามารถจดจำคำศัพท์และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
- พัฒนาความจำพร้อมเสริมสร้างสมาธิของลูกน้อยให้จดจ่อกับสิ่งที่ทำอยู่

*** มาใช้บทเพลงแสนสนุกเปิดโลกการเรียนรู้ใบใหม่ให้ลูกน้อยกันเถอะ ***

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

ร้อง เล่น เรียนรู้ ผัก ด้วยเพลงแสนสนุก screenshot 1 ร้อง เล่น เรียนรู้ ผัก ด้วยเพลงแสนสนุก screenshot 2 ร้อง เล่น เรียนรู้ ผัก ด้วยเพลงแสนสนุก screenshot 3 ร้อง เล่น เรียนรู้ ผัก ด้วยเพลงแสนสนุก screenshot 4 ร้อง เล่น เรียนรู้ ผัก ด้วยเพลงแสนสนุก screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

ร้อง เล่น เรียนรู้ ผัก ด้วยเพลงแสนสนุก screenshot 6 ร้อง เล่น เรียนรู้ ผัก ด้วยเพลงแสนสนุก screenshot 7 ร้อง เล่น เรียนรู้ ผัก ด้วยเพลงแสนสนุก screenshot 8 ร้อง เล่น เรียนรู้ ผัก ด้วยเพลงแสนสนุก screenshot 9 ร้อง เล่น เรียนรู้ ผัก ด้วยเพลงแสนสนุก screenshot 10

App Changes

  • January 17, 2015 Initial release
  • February 03, 2015 New version 1.1