What's New

Bug Fixes.

App Description

+++ สนุกไปกับเพลงพร้อม Animation น่ารักๆ และเรียนรู้คำศัพท์อีกมากมาย +++

ฝึกอ่าน ฝึกท่อง ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัว พร้อมคำศัพท์ให้แม่นยำ เสริมสร้างพัฒนาการทางสติปัญญา ปูพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษที่แข็งแรง

- สื่อสร้างสรรค์ เพื่อเติมเต็มความสุข ให้ทุกกิจกรรมการเรียนรู้ของลูกน้อย
- ช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ลูกน้อยจะเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและเร็วขึ้น
- กระตุ้นการเรียนรู้และดึงดูดความสนใจ ทำให้ลูกน้อยสนุกและไม่รู้สึกเบื่อหน่าย
- ทำให้ลูกน้อยเกิดความประทับใจในการเรียนรู้ สามารถจดจำพร้อมเสริมสร้างสมาธิของลูกน้อยให้จดจ่อกับสิ่งที่ทำอยู่

*** มาใช้บทเพลงแสนสนุกเปิดโลกการเรียนรู้ใบใหม่ให้ลูกน้อยกันเถอะ ***

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

ร้อง เล่น เรียนรู้ ABC ด้วยเพลงแสนสนุก screenshot 1 ร้อง เล่น เรียนรู้ ABC ด้วยเพลงแสนสนุก screenshot 2 ร้อง เล่น เรียนรู้ ABC ด้วยเพลงแสนสนุก screenshot 3 ร้อง เล่น เรียนรู้ ABC ด้วยเพลงแสนสนุก screenshot 4 ร้อง เล่น เรียนรู้ ABC ด้วยเพลงแสนสนุก screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

ร้อง เล่น เรียนรู้ ABC ด้วยเพลงแสนสนุก screenshot 6 ร้อง เล่น เรียนรู้ ABC ด้วยเพลงแสนสนุก screenshot 7 ร้อง เล่น เรียนรู้ ABC ด้วยเพลงแสนสนุก screenshot 8 ร้อง เล่น เรียนรู้ ABC ด้วยเพลงแสนสนุก screenshot 9 ร้อง เล่น เรียนรู้ ABC ด้วยเพลงแสนสนุก screenshot 10

App Changes

  • December 19, 2014 Initial release
  • February 03, 2015 New version 1.1