What's New

Mindre grafisk uppdatering.
En större uppdatering av innehåll och app kommer under 2017.

App Description

e-version 1.8. Samarbete mellan Stockholms Läns Landsting (SLL) och ROBBRA Stockholm.

Behandlingsprogrammet Akut kirurgi och urologi gavs ut första gången 2010 och det har varit ett mycket uppskattat stöd i handläggningen av patienter på våra akutmottagningar.

Det här är en ny omarbetad version som även innehåller några nya kapitel och det riktar sig till alla som tjänstgör på de kirurgiska akutmottagningarna i den akuta handläggningen av patienter i Stockholms läns landsting och Visby lasarett. Det är önskvärt att sjukhusen har gemensamma diagnostiska kriterier och att utredning och behandling sker enligt moderna vetenskapliga principer och beprövad erfarenhet.

Avdelning Stöd för evidensbaserad medicin, enheten Vårdgivarstöd, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har stött arbetet med behandlingsprogrammet.

För innehåll i handboken ansvarar författarna. Behandlingsprogrammet Akut kirurgi har godkänts av Stockholms medicinska råd (SMR) 2012. Riktlinjerna bygger på evidens och bästa kliniska praxis för diagnostik och behandling inom akutkirurgi.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Akut kirurgi screenshot 1 Akut kirurgi screenshot 2 Akut kirurgi screenshot 3

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Akut kirurgi screenshot 4 Akut kirurgi screenshot 5 Akut kirurgi screenshot 6

App Changes

  • October 06, 2015 Initial release
  • November 14, 2015 New version 1.3
  • November 17, 2015 New version 1.4
  • December 01, 2015 New version 1.5
  • December 12, 2015 New version 1.6
  • July 02, 2016 New version 1.7
  • January 05, 2017 New version 1.8

Other Apps From Robert Branstrom

PhotoGoniometer free SpeechToMail Pro BMI free SpeechRec SpeechToMail Infusion three of a kind CodeKeeper three of a kind free MEWS PhotoGoniometer