What's New

Vi har rettet en fejl, som forhindrede enkelte brugere i at logge ind.

App Description

Med 'Bogstaver' til iPad kan elever i 0.-1. klasse træne deres bogstavkendskab i dansk. 'Bogstaver' træner elevernes kendskab til bogstavernes navn og lyd, store og små bogstaver samt vokaler og konsonanter.
Eksempelvis skal eleverne sortere et antal bogstaver i hhv. konsonanter og vokaler.

Opgaver:
• Lotteri 1: Eleverne skal identificere det rigtige bogstav ud af fire mulige ud fra speaket bogstavnavn. Vejledende niveau: 0.-1. klasse.

• Lotteri 2: Eleverne skal identificere det rigtige bogstav ud af fire mulige ud fra speaket bogstavlyd. Vejledende niveau: 0.-1. klasse.

• Store og små: Eleverne skal matche de store og små bogstaver, der hører sammen. Vejledende niveau: 0.-1. klasse.

• Konsonant eller vokal? Eleverne skal sortere et antal bogstaver i hhv. konsonanter og vokaler. Vejledende niveau: 0.-1. klasse.

• Stort eller lille? Eleverne skal sortere et antal bogstaver i hhv. store og små. Vejledende niveau: 0.-1. klasse.

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Bogstaver screenshot 1 Bogstaver screenshot 2 Bogstaver screenshot 3 Bogstaver screenshot 4 Bogstaver screenshot 5

App Changes

  • September 05, 2014 Initial release
  • November 09, 2016 New version 1.1