App Description

Rybka MiniMini wybrała się w odwiedziny do swoich przyjaciół – Hani i Tomka. W pokoiku dzieci znalazła mnóstwo fantastycznych zabawek – misie, lale, samochodzik, pajacyka, kredki, piłeczkę, a nawet skarbonkę! Bardzo miło spędziła czas, dlatego i Was zaprasza do wspólnej zabawy!

Aplikacja Rybka MiniMini. Zabawki to:

- 9 ciekawych gier, każda na 3 poziomach, tak aby zarówno 3-, 4-, jak i 5-latek miał mnóstwo frajdy. Razem z Rybką MiniMini dzieci ćwiczą spostrzegawczość, orientację w przestrzeni,umiejętność kategoryzowania wg określonej cechy (kształtu, koloru, wielkości) oraz rękę i palce w ćwiczeniach przygotowujących do nauki pisania.
- Interaktywna książeczka, z mnóstwem ukrytych niespodzianek. Dziecko może ją obejrzeć lub zabawić się w Małego Odkrywcę. Książeczka ta jest też świetną zachętą do czytania, gdyż tekst oparty jest na powtórzeniach konkretnych fraz, dzięki temu po kilkukrotnym kontakcie z tekstem dziecko może współuczestniczyć w czytaniu!
- Intuicyjna nawigacja
- Brak reklam

MiniMini Fish went to visit her friends – Hannah and Tom. In the childrens’ room, she’s found plenty of great toys – teddy bears, dolls, a car, a puppet, crayons, a ball and even a piggy bank! She had a great time playing together with the kids and now she wants to invite you to join them for some fun!
MiniMini Fish is a character known and loved by kids from all around the world. This time, she takes you and your loved ones on a journey, during which children can participate in a number of professionally designed games, to ensure their optimal development. When creating this game, our main priority was to give you a set of exercises that will allow every child to learn essential skills such as: counting, comparing or visual recognition. Most importantly though, it has been designed to create a sense of accomplishment, joy and plenty of fun.

MiniMini Fish game features:

- 9 fantastic games, each with 3 difficulty levels to suit different development phases. Together with MiniMini Fish, children will be practising: spatial orientation, ability to categorise different objects (shape, colour, size) as well as hand dexterity, that will give them a great run up to writing.
- Interactive booklet with plenty of hidden surprises. A child can look through it or play a Little Explorer game. It's also a great encouragement to reading, as the text is based around repetitive phrases, so that children can participate and read along.
- Intuitive navigation
- No ads

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Rybka MiniMini poznaje świat screenshot 1 Rybka MiniMini poznaje świat screenshot 2 Rybka MiniMini poznaje świat screenshot 3 Rybka MiniMini poznaje świat screenshot 4 Rybka MiniMini poznaje świat screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Rybka MiniMini poznaje świat screenshot 6 Rybka MiniMini poznaje świat screenshot 7 Rybka MiniMini poznaje świat screenshot 8 Rybka MiniMini poznaje świat screenshot 9 Rybka MiniMini poznaje świat screenshot 10

App Changes

  • August 05, 2014 Initial release