What's New

Vi har rettet en fejl, som forhindrede enkelte brugere i at logge ind.

App Description

Med 'Kender du ordene?' til iPad kan elever i 0.-2. klasse træne deres sprogforståelse i dansk. 'Kender du ordene?' træner elevernes forståelse af talemåder og ordsprogs betydninger. Eksempelvis skal eleverne færdiggøre et ordsprog ved at vælge den rigtige slutning blandt en række valgmuligheder. Opgaverne er med speak, så eleverne kan træne deres sprogforståelse uafhængigt af afkodningskompetence.

'Kender du ordene?' er tilknyttet Gyldendals portal dansk0-2.gyldendal.dk, og eleverne har gratis adgang med deres UNI•Login, hvis skolen har købt adgang til portalen.

Opgaver:
• Synonymer: Eleverne skal matche synonymer. Vejledende niveau: 1.-2. klasse.

• Antonymer: Eleverne skal matche antonymer. Vejledende niveau: 1.-2. klasse.

• Forholdsord: Eleverne bliver præsenteret for et billede, som illustrerer et forholdsord. Eleverne skal vælge det rigtige ord ud af tre mulige. Vejledende niveau: 0.-2. klasse.

• Ordsprog 1: Eleverne skal vælge den rigtige fortsættelse ud fra begyndelsen på et kendt ordsprog. Der er tre valgmuligheder. Vejledende niveau: 1.-2. klasse.

• Ordsprog 2: Eleverne skal angive betydningen af et ordsprog ud fra tre valgmuligheder. Vejledende niveau: 1.-2. klasse.

• Hvad betyder ordet? Eleverne skal vælge den rigtige betydning af et ord ud fra tre valgmuligheder. Vejledende niveau: 0.-2. klasse.

• Talemåder: Eleverne skal vælge den rigtige betydning af en talemåde eller en fast vending ud fra tre valgmuligheder. Vejledende niveau: 0.-2. klasse.

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Kender du ordene? screenshot 1 Kender du ordene? screenshot 2 Kender du ordene? screenshot 3 Kender du ordene? screenshot 4 Kender du ordene? screenshot 5

App Changes

  • August 05, 2014 Initial release
  • November 07, 2016 New version 1.1