What's New

Wij werken continu aan verbetering en uitbreiding van de GO. app. Bedankt voor uw feedback.

Verbeteringen in deze versie:
•Verbeterde methode voor het opslaan en delen van annotaties.
•Betere afhandeling van connectie problemen. Er wordt nu meerdere malen geprobeerd connectie tot stand te brengen, alvorens een melding verschijnt.
•Diverse prestatie en stabiliteit verbeteringen.
•Lokaal opgeslagen documenten worden bewaard wanneer de bron verwijderd wordt.

App Description

Met de MyMeeting app kunt u openbare vergaderingen en documenten raadplegen. Raadsleden, Statenleden en bestuurders gebruiken de MyMeeting app om papierloos te vergaderen. Zij kunnen na inloggen openbare én besloten vergaderinformatie raadplegen, stukken annoteren en annotaties delen. Documenten die zijn opgeslagen in de persoonlijke bibliotheek zijn ook offline beschikbaar.

In de MyMeeting app vindt u per orgaan de vergadering met agendapunten en gekoppelde documenten. De vergaderingen zijn met de kalenderfunctie snel vindbaar. De content in de MyMeeting app is zeer divers en kan bestaan uit agenda’s, algemene vergaderdocumenten, verslagen, besluitenlijsten, moties, amendementen, schriftelijke vragen en ingekomen stukken.

Indien beschikbaar kunt u ook audio- of videowebcasts van de vergaderingen afspelen.

iPad Screenshots

(click to enlarge)

MyMeeting 2.0 screenshot 1

App Changes

  • June 07, 2014 Initial release
  • July 19, 2014 New version 1.14.1315
  • December 21, 2014 New version 1.16.1377
  • May 09, 2015 New version 1.16.1912